Haikai, de Kobayashi Issa

Haikai

Kobayashi Issa

鳴鹿に紅葉もほろりほろり哉
naku shika ni momiji mo horori horori kana


Haikai

Leonardo Saraiva

Ao choro do cervo

não deslizam suavemente

as folhas marrons?!

Haikai, de Kobayashi Issa

Haikai

Kobayashi Issa

大降りや桜の陰に居過して

ooburi ya sakura no kage ni i-sugoshite


Haikai

Leonardo Saraiva

Forte chuvaral:

Na sombra da cerejeira

demorei-me muito.

Haikai, de Kobayashi Issa

Haikai
Kobayashi Issa

是きりと見えてどっさり春の雪
korekiri to miete dossari haru no yuki


Haikai
Leonardo Saraiva

Qual a derradeira,
revela-se amontoada
a primaveril neve.